Analysarbete

När företag vill utvecklas eller ta strategiska beslut baseras detta många gånger på någon form av analys. Gällande företagsutveckling kan många typer av analyser göras beroende på vilken information man söker och om fokus ligger på interna eller externa faktorer. Värdefull information för vägledning kan genereras genom bland annat:

  • Nyttoanalys
  • Riskanalys
  • Omvärldsanalys
  • Konkurrensanalys
  • Nulägesanalys  

Ett väl genomfört analysarbete underlättar jämförelse, tolkning och problematisering av information eller olika situationer. Två vanliga metoder att använda sig av är SWOT och PEST vilka fångar både interna och externa förhållanden. Resultatet av en analys kan ge en indikation på vilka beslut som bör fattas och i vilken riktning företaget bör utvecklas för att nå sina mål och visioner.

Hur kan JES hjälpa dig?

Att genomföra analyser kräver strukturerade metoder och innebär hantering av stora mängder information. Ibland saknas denna erfarenhet och kompetens, eller så finns inte tillräckligt med interna resurser eller den tid som krävs för att kunna genomföra en fullständig analys. Då hjälper JES gärna till! Våra konsulter har stor erfarenhet av att analysera och bedöma potential utifrån olika syften i så väl privat som offentlig sektor.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.