Verksamhets- & Ledningssystem

Ett verksamhetssystems uppgift är att leverera ett helhetsintryck över hur verksamheten presterar, det omsätter mål och strategier i processer med fokus på både kund och verksamheten. Vanligt är att realisera med hjälp av IT-system och IT-management vilket handlar om att hitta och förbättra de IT-system som redan finns och framförallt automatisera företagets IT-processer.

Ett ledningssystem fungerar som stöd för att hålla dessa processer effektiva, det ligger även till grund för att kunna leda och utveckla en verksamhet. Viktiga system som hjälper till att driva en organisation framåt är bland annat ISO-standards för ledningssystem inom miljö, kvalité, informationssäkerhet, socialt ansvarstagande, informationssäkerhet och arbetsmiljö.

Hur kan JES hjälpa dig?

Tillsammans med er som kund arbetar JES igenom de krav som gäller och bygger upp ett verksamhets- & ledningssystem som är enkelt att hantera och motsvarar er organisation. Våra erfarna konsulter leder projektet och ser till att det blir genomfört på er arbetsplats vilket innebär att ni tryggt kan fokusera på kärnverksamheten. Vi har de senaste åren fått förtroendet att kartlägga, utveckla och bygga verksamhets- & ledningssystem inom många olika branscher vilket också garanterar att vi håller det vi lovar. Genom våra samarbetspartners ser vi också till att ni får ett ISO-certifierat ledningssystem i rätt tid, med rätt resurser och till rätt kostnad.

För framgångsrika verksamhets- & ledningssystem erbjuder JES tjänster inom följande områden

Anpassade ledningssystem PPLIT Management

InformationssäkerhetSocialt ansvarstagandeArbetmiljöledningssystem

 

 

 

Kvalitetsledningssytem

Miljöledningssytem

Har du några funderingar eller tankar på hur vi kan hjälpa just dig, kontakta oss här så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.