Organisation & Effektivisering

Effektivitet handlar både om att göra rätt saker och att göra saker rätt. Detta är i sin tur kopplat till organisatoriska faktorer som till exempel att ha rätt person på rätt plats, rätt kompetens, stimulerande företagskultur samt passande IT- och HR-processer. När organisationer har problem med att nå uppsatta mål eller fullfölja strategier krävs det någon typ av organisatorisk förändring för att skapa en mer effektiv verksamhet.

Hur kan JES hjälpa dig?

Vi på JES har erfarna konsulter med spetskompetens för att skapa en optimal organisation med effektiva lösningar utifrån era nuvarande och framtida krav, målsättningar och visioner. För att nå detta arbetar vi mycket med bland annat strategisk kompetensförsörjning och hjälper er att strukturera, effektivisera och implementera detta i arbetet – något som är avgörande för företags, organisationers och myndigheters framgång.

Genom omvärldsanalys och strategisk kompetensanalys identifieras kritiska kompetenser som är centrala för att ni ska kunna leva upp till verksamhetens vision och mål samt för att säkerställa kvalitet i leverans till era befintliga och framtida kunder. Med vår erfarenhet kan vi snabbt skapa en översyn av er organisationsstruktur för att sedan identifiera förbättringsmöjligheter.

För att skapa en effektiv organisation erbjuder JES tjänster inom följande områden

Hr-strategier och HR-Processer CSR Förändringsledning
Extended Discs Analysverktyg

Kompetensbaserad rekryteringStrategisk kompetensförsörjningSystematisk arbetsmiljöarbete


Mångfald och jämställdhetsarbete
Ekonomistyrning

FörändringsmetodikKonflikthantering

Utveckling grupp ledare UGL

Utveckling av ledningsgrupplean-management      TotalSDI

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.