Om JES

JES  [\’yes\] står för en känsla. Den känslan du får när du verkligen förstår något. När du uppspelt utropar ”Äntligen fattar jag!” och går runt på moln resten av veckan. Vi är katalysatorn som gör att den känslan kommer oftare. JES är ett managementföretag som levererar tjänster och utbildningar inom management och projekt, mot verksamhetsstyrning och utveckling.

Vi är specialiserade på styrning som skapar en logik med balans, utvecklat och anpassat med verktyg och utbildningar för organisationer, såväl kommersiella som icke-kommersiella. Våra kunder hjälper oss att utvecklas samtidigt som vi utvecklar dem. Företag inom det privata näringslivet såväl som kunder inom den offentliga sektorn har funnit förtroende för våra tjänster.

Vår affärsidé

Vi hjälper organisationer att styra sin verksamhet rätt genom att kvalitetssäkra kunduppdrag, beskriva nuläge, analysera förutsättningar för förändring och rekommendera vägval. Vi levererar beslutsunderlag med genomförbara planer som vi kan ta ett helhetsansvar för att implementera. Vi gör det inom våra kompetensområden, Vision & Strategi, Organisation & Effektivisering, Verksamhetsledning & Ledningssystem samt Projektledning & Projekt som arbetsform.

JES på 30 sekunder

  • JES tar ett helhetsgrepp över de möjligheter och svårigheter som förekommer i olika organisationer.
  • JES hanterar uppdrag som inkluderar allt från strategifrågor, analyser av verksamheten, förändrade processer och ekonomisk lönsamhet och effektivitet.
  • JES identifierar styrkor, svagheter, möjligheter, hot och önskvärt läge.
  • JES levererar nulägesanalyser och implementerar de föreslagna lösningarna i organisationen.
  • JES leder eller är ett stöd för den förändring som krävs för att verksamheten ska nå önskvärt läge.

Kommentarer inaktiverade.