Utbildningar i Projekt & Projektledning

Vi vill hjälpa våra kunder att genomföra förändringar med framgångsrika resultat ur ett hållbart och långsiktigt perspektiv, JES erbjuder därför kurser och utbildningar på olika nivåer inom Projekt & Projektledning. Vårt utbildningskoncept passar både företag, organisationer och myndigheter och riktar sig till de som vill ligga i framkant inom Projekt & Projektledning.

Innehåll

Utbildningarna syftar till att utveckla deltagarens kunskaper inom Projekt & Projektledning för att kunna arbeta i eller leda och driva projekt. En viktig del handlar om att förstå och praktiskt kunna använda olika metoder och verktyg för att planera och driva projekt. För de som har rollen som beställare, projektägare och styrgruppsmedlem syftar utbildningen till att utveckla kunskaper om hur projekt på bästa sätt får stöd och styrning för att nå de uppsatta målen och effekterna.

En viktig del i utbildningarna är att ge kunskap om hur projekt drivs i enlighet med vald styrmodell, exempelvis Projektil, PPS, eller andra. Syftet med att använda en styrmodell är att skapa ett gemensamt språkbruk med begrepp som kan användas av alla de som arbetar i och kommer att hantera projekt. Målet är att beslutsunderlag för projekt blir tydligare samt att program och projektportföljer kan samordnas och följas upp på ett bättre sätt.

Upplägg

Utbildningen är uppdelad i 4 olika kurser:

 1. Projektledning steg 1 – Styrning och planering av projekt (2-3 dagar)
  För projektledare och/eller blivande projektledare. Grunderna och strukturerna för att kunna planera och driva projekt.
 2. Projektledning steg 2 – Ledarskap och hantering av projekt (2-3 dagar)
  Vidareutbildning för projektledare med fokus på ledarskapskompetens. Kunskap/erfarenhet i projekt motsvarande steg 1 förväntas.
 3. Introduktion till projektarbete – Projekt som arbetsform (1 dag)
  Utbildning för projektmedarbetare – förståelse för grunderna i ett projektarbete och vad som krävs för att delta i ett projekt.
 4. Projektstyrning – Beställare, projektägare och styrgruppsmedlem (1 dag)
  Utbildning för beställare, projektägare och styrgruppsmedlemmar – hur man agerar professionellt som beställare, ägare och styrgruppsmedlem.

Skräddarsy upplägg och innehåll

Alla 4 kurser kan givetvis skräddarsys utifrån era specifika behov av projektfokus och prioritering. Ett exempel på detta kan vara att kombinera någon av våra kurser med Projektlaboratoriet, vårt unika simuleringsspel som utvecklar dina praktiska kunskaper i projekt på ett pedagogiskt och spännande sätt.

Utbildningarna 1 och 2 kan genomföras på 2 eller 3 dagar och i följd eller som separerade dagar, där egna projekt används som exempel i kurserna. Utbildningarna 3 och 4 kan genomföras under en halv till heldag. Välkommen att höra av er till oss för mer information om våra kurser och program och hur vi kan anpassa dessa efter just era önskemål!

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.