Utveckling Grupp & Ledare (UGL)

UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, UGLhjälper dig att bli effektivare som gruppmedlem och ledare. Utbildningen är skapad av Försvarshögskolan och har sedan 1981 varit en grundkurs för blivande officerare. Idag har kursen blivit mycket populär även inom privat och offentlig sektor. Kursen lär dig att dra lärdomar av dina egna och andras upplevelse av den dynamik och de händelser som skapas i grupprocesser. UGL ger dig en personlig utmaning att tänka i nya banor kring ditt ledarskap.

UGL hjälper dig att bli effektivare som gruppmedlem och ledare, bland annat genom att:

  • Öka insikten om den egna personligheten.
  • Kunna ta och ge utvecklande feedback.
  • Kunna kommunicera direkt och klart.
  • Få ökad medvetenhet av konflikters betydelse och bearbetning av dessa.
  • Kunna urskilja olika stadier i en grupps utveckling.
  • Förstå behovet av ledarskap.

Genomförande

UGL-utbildningen genomförs av två certifierade handledare i grupper om minst 8 och högst 12 deltagare. Utbildningen genomförs i internat under 5 dagar, måndag-fredag, och kräver närvaro hela tiden. Gruppernas sammansättning bygger på att deltagarna inte känner varandra sedan tidigare, det skapar bättre förutsättningar för varje deltagare att utvecklas fritt.

Mål med utbildningen

Målet för kursen är att deltagarna skall kunna bli effektivare som ledare och som medarbetare genom ökad självkännedom och personlig utveckling.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och medarbetare som vill utveckla det personliga ledarskapet och få ökad förståelse för grupprocessen och dess ledning. Utbildningen passar oavsett var du arbetar och oavsett vilken roll du har på din arbetsplats.

För mer information maila oss på info@jesab.com. Du kan också läsa mer om kursen på Försvarhögskolans hemsida www.fhs.se/ugl.

Kommentarer inaktiverade.