Utveckling av ledningsgrupp

Skapa en framgångsrik ledning med JES program för utveckling av ledningsgrupper!

Hur tar vi vara på gruppens och individens kompetens på ett effektivt sätt? Hur kan vi framgångsrikt styra arbetet? Det och mycket mer ingår i JES program för utveckling av ledningsgrupper med fokus på uppdraget, individerna och samspelet. Genom en kombination av grupputveckling, coaching, teori och praktiska övningar skapar vi ett hållbart och långsiktigt resultat.

Upplägg

För att arbetet ska få önskad effekt är programmets utformning processinriktat vilket innebär att efter ett introduktionsmöte och uppstart träffas gruppen regelbundet över tid, oftast minst 4 gånger med 5-6 veckors mellanrum. Avslutningsvis sker en uppföljning 4-5 månader efter sista träffen för att säkerställa insatsens effekt.

Namnlös

Innehåll

Inför programstart görs en onlinebaserad SDI-kartläggning av deltagarna samt beställare och utbildare stämmer av förväntningar och mål. Under programmets gång står tre områden i fokus: Uppdraget, Individerna och Samspelet.

Uppdraget: Vilken är gruppens unika roll och uppdrag? Vad är målet för gruppens arbete? Vilka gemensamma värderingar ska styra arbetet?

Individerna: Vilka är våra personliga styrkor och drivkrafter? Vilken kompetens finns i gruppen? Hur tar vi tillvara olikheter på bästa sätt?

Samspelet: På vilket sätt kan vi använda oss av varandras olikheter? Hur får vi en öppen och bra kommunikation i gruppen? Vilka framgångsfaktorer finns för en gynnsam grupputveckling?

Uppstart (omfattar 1 eller 2 dagar beroende på verksamhetens uppsättning och behov)
  • Uppdrag, mål, ansvar, roller samt kopplingen till företagets övergripande sådana
  • SDI – Genomgång av individernas styrkor och drivkrafter. Hur kan vi ta tillvara olikheterna och nyttja dem på bästa sätt i gruppen?
  • Relationship Awareness Theory – relationsmedvetenhet och kommunikationsförmåga
  • Praktiska övningar
Träff 1-4
  • Struktur för ledningsgruppsarbetet: mötesplatser, mötestider, mötesordning, arbetsroller
  • Skapandet av gemensamma normer/spelregler för gruppens arbete
  • Förväntningar på rollen som deltagare i ledningsgruppen
  • Johari Window Model. Öppna upp för en rak och tydlig kommunikation
  • Feedback – hur och när använder man det? Teori, träning och reflektion
  • S Wheelans teori IMGD. Gruppdynamik, grupputveckling

Mål med utbildningen

Att bygga en effektiv och samspelt ledningsgrupp genom att skapa medvetenhet om hur olikheter kan tas tillvara och bidra till utveckling av relationer, samarbete och resultat.

Skräddarsy upplägg och innehåll

Inom ramen för strukturen anpassas programmet efter just era specifika behov. Kanske föredrar ni 8 träffar med 4 veckors mellanrum eller vill att vi ska behandla vissa områden mer än andra? Eftersom vi alltid för en dialog gällande era mål och förväntningar inför programstart kan vi tillsammans komma överens om vilket upplägg som skapar störst värde för er verksamhet.

Vill du boka kursen eller få mer information? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kommentarer inaktiverade.