Invest for Excel

Invest for Excel är ett användarvänligt, flexibelt och funktionellt verktyg som hjälper organisationer med allt från bedömning av stora investeringar till planering av verksamhet. Verktyget, som är utvecklat av Noreuropas största utvecklare av standardprogramvara för just investeringsbedömning, DataPartner, används idag av ca 1600 företag i 53 länder.

Några av nyckelfunktionerna i Invest for Excel:

  • Investeringskalkyl
  • Lönsamhetskalkyl
  • Investeringstabell med beräkning av avskrivningar och realisationsvärde
  • Jämförelse av olika scenarier och investeringsalternativ
  • Differenskalkyl
  • Break-even och känslighetsanalyser
  • Investeringsförslag

Läs mer om DataPartner AB och Invest for Excel på www.datapartner.fi.

Hur kan JES hjälpa dig?

Samarbetet med DataPartner möjliggör att vi på JES kan hjälpa er med era behov och att arbeta med finansiell kalkylering och styrning på ett helt annat sätt än tidigare, tack vare verktyget Invest for Excel. Med hjälp av detta kraftfulla verktyg hjälper JES er att ligga i framkant med modernt beslutsfattande och uppföljning samt att på ett tidseffektivt och precist sätt arbeta med den strategiska planeringen i ekonomiska scenarion. Detta innebär att vi tillsammans kan lägga mer tid på värdering och analys för att på så sätt kunna fatta korrekta beslut samt arbeta fram lösningar för att styra verksamheten mot sina mål.

JES erbjuder utbildning och guidning i verktyget, där vi ger er en grundläggande kunskap om hur verktyget används för att ni på ett effektivt och lönsamt sätt ska kunna applicera det i er verksamhet.

Kontakta gärna oss här så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.