En kort video kring kommunikation i projekt

Vid förändringsarbete använder vi ofta Projekt som arbetsform (PSA) för att genomföra förändring under strukturerade och väldefinierade former. Förändring skapar ofta känslor av otrygghet och…

Läs mer