Chief Performance Officer (CPO)

Det är ytterst viktigt för organisationer att säkerställa sin fulla potentiella verksamhetsprestation. Detta ökar när en Chief Performance Officer (CPO) är på plats.  

Uppgifter av en CPO

En CPO har som uppdrag att se till att allt det operativa fungerar så effektivt som möjligt exempelvis genom att jämföra olika metoder eller tekniker. Detta arbete och denna jämförelse skapar en prestations- och effektiviteringsshöjande effekt vilket leder till högre lönsamhet.

En framgångsrik CPO kräver väldigt stor kunskapsbas inom många olika områden så som:CPO

– strategi
– ekonomi
– ekonomiska samband
– operativa frågor
– förändring metodik
– HR-frågor

När detta integreras finner vi många prestationshöjande åtgärder som CPO:n genomför tillsammans med linjechefer och medarbetare i organisationen. En del i att effektivisera arbetet är att ha kontroll på hur det ser ut idag där flödesanalyser och kartläggning av processer är viktiga moment samt kunskap och förståelse för vilka förändringar som krävs för att nå målen. Att kommunicera och katalysera förändringsarbetet är grunden i en CPO’s vardag.

Hur kan JES AB hjälpa er?

Det kan vara utmanande att rekrytera individer som har kompetens och kunskapsnivå som behövs för att kunna kommunicera och facilitera förändringsarbetet som en CPO gör vardagligen. JES tillhandahåller erfarna konsulter som behärskar kraven för en framgångsrik CPO. Vi har kompetensen att hjälpa organisationer att leverera förbättrad kvalité till en reducerad kostnad. Vare sig det gäller att säkerställa att organisationen har mål och resurser som leder till framtida prestationshöjningar, eller att ge expertråd till organisationer om lyckade förändringar så har vi erfarenheten, kunskapen och kompetensen.
Kontakta oss här så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.