Coaching

När företag är i behov av externt stöd på individuell nivå kan coaching vara ett lönsamt alternativ. Den individuella coachingen är en lösningsorienterad, resultatinriktad och systematisk process som stödjer klienten i arbetet med att formulera och nå sina mål. Coachingen anpassas efter den enskilde klientens unika behov och förutsättningar, men omfattar ofta yrkesmässig utveckling, utökad livserfarenhet, självundervisning och personlig utveckling.

Hur kan JES hjälpa dig?

JES erbjuder coaching till chefer, ledare och andra medarbetare som är i behov av utveckling inom ledarskap, projekt- och förändringsledning, CSR och kommunikation. Vid omställningsarbete erbjuder vi även arbetsmarknadsinriktad coaching till medarbetare. Vi stödjer medarbetare i att hantera situationen och i arbetet med att finna en ny sysselsättning.

Kontakta oss här så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.