Corporate Performance Management (CPM)

triangel

CPM ger dig verktygen som tar strategier till mätbara mål och som följer upp och utvärderar hur verksamheten går. Det är alltså ett synsätt som innebär att man fokuserar på integrationen av företagets övergripande strategi med den dagliga verksamheten. CPM består av processer, metoder, system och KPIer (Key Performance Indicator) med syfte att styra och övervaka verksamhetens prestation i förhållande till företagets strategi, mål och vision.

Hur CPM används beror på varje enskilt företag och det finns ingen specifik metod som alltid är korrekt. Företag kan välja att använda sig av metoder som till exempel balanserat styrkort, andra väljer Six Sigma eller något annat som passar verksamheten. KPIer är nyckeltal som är till för att mäta allt från exempelvis lönsamhet och kostnader till kundnöjdhet och försäljningssiffror. En central del av CPM som är viktigt att komma ihåg är att om man mäter fel saker så blir fel saker gjorda.

Att arbeta med CPM bidrar till att få fram tillförlitlig information från organisationen som ger vägledning inför beslut. Arbetar organisationens resurser mot samma mål? Förstår alla målen? Är de motiverade för att göra sitt bästa för att nå dem? CPM tar helheten från företagets vision och omsätter dem till handlingsplaner på individnivå.

Hur kan JES hjälpa dig?

Vi är experter på styrning och arbetar med CPM i alla olika organisationstyper. Beroende på era behov kan vi arbeta båda i bredd och i spets på en djupare nivå. JES erfarna konsulter kan exempelvis hjälpa er att ta fram olika typer av styrdokument, befattningsbeskrivningar, kartlägga processer och styrmodeller för uppföljning för att styra på en översiktlig nivå. På individnivå arbetar vi exempelvis med RASCI-modellen och framtagande av incitamentssystem. Viktigt för oss är att få medarbetare att förstå hur de ska jobba och varför.

JES hjälper företag och organisationer att skapa struktur vid förändrade förutsättningar och skapar möjligheter för er att göra ett bra jobb.  

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.