Ekonomistyrning

Ekonomistyrning innebär de åtgärder som utförs i en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål. Eftersom arbetet syftar till att styra det finansiella flödet genom bland annat mätningar, uppföljning och planering av intäkter och kostnader är ekonomistyrning ett av de viktigaste strategiska verktygen i ett företag eller en organisation. Syftet med ekonomistyrning är att nå en ekonomisk balans som överensstämmer med företagets övergripande strategi.

Hur kan JES hjälpa dig?

När JES hjälper våra kunder med ekonomistyrning använder vi både formella och mindre formella styrinstrument. Detta innebär att samtidigt som vi analyserar nyckeltal och skapar en budget inkluderar vi även komponenter som personalstruktur och ledningsstöd. Vårt mål är att alltid skapa en struktur där individens och företagets mål kan samverka för att förverkliga företagets strategi.

Kontakta gärna oss för mer information om hur vi kan hjälpa just er!

Kommentarer inaktiverade.