EU-projekt

Den Europeiska Unionen (EU) är en viktig del av vardagen i Sverige, ofta utan att vi reflekterar över det. EU stiftar lagar och fattar beslut som dagligen påverkar företag och enskilda människor. Det kan handla om ekonomi, miljö, konsumentfrågor, medbestämmande m.m. EU säkerställer också att det råder en fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom unionen.

För att utveckla unionen ger EU finansiellt stöd till projekt inom olika verksamhetsområden, till exempel:

  • Regional utveckling och stadsutveckling
  • Jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Forskning och innovation

För att ett projekt ska få räknas som ett EU-projekt och vara berättigat att söka EU-finansiering finns särskilda krav som ska uppfyllas.


Hur kan JES hjälpa dig?

JES konsulter har stor kompetens och stora nätverk inom EU-området. Vi kan hjälpa ditt företag med att undersöka eventuella finansieringsmöjligheter inom EU-systemet till era utvecklingsprojekt. Allt från att matcha samman er idé med lämplig finansiering, till att skriva en komplett EU ansökan. Vi hjälper er också med nätverksbyggande med andra företag inom EU och med kontakter och lobbyverksamhet till EUs politiker och tjänstemän.

Kontakta oss här så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.