Extended DISCs analysverktyg

För att kunna utvecklas som en individ i sitt arbete är det fördelaktigt att förstå sig själv samt andra runtomkring. Detta för att veta hur man ska agera samt reagera i komplexa situationer. Extended DISC Personanalys är ett verktyg som identifierar en individs kommunikativa och beteendemässiga styrkor.

Hur hjälper JES dig?

JES AB är en certifierad utförare av Extended DISC personanalys. Detta verktyg används i affärsutvecklingsuppdrag, då det ger en möjlighet för entreprenören att bättre förstå sitt eget företagande.  Efter en genomförd DISC-analys får entreprenören insiktsfull kunskap om sig själv, vilket leder till bättre ledarskap och försäljning. JES arbete med Extended DISC Personanalys har varit uppskattat bland uppdragsgivarna och resulterat i en stor positiv effekt på företagets utveckling.

Andra användningsområden

Verktyget är även gynnsamt inom områden som konflikthantering, teamutveckling samt rekrytering. Vid teamutveckling genomförs DISC-analys på alla deltagare i teamet och deltagarna får därefter större förståelse kring sin egen roll i gruppen och hur man bäst kommunicerar med varje enskild deltagare. En DISC-analys resulterar i att man får ökad kännedom i bland annat om vad som genererar stress, vad som motiverar, hur man är som ledare, vilken chef man bör ha, om man är analytisk och mycket mer.

Hur går testet till?

Den som ska genomföra testet får ett mail med en personlig länk till frågor som denne ska besvara. Detta tar ungefär tio minuter. Därefter bokas ett fysiskt möte som tar cirka 1-1,5h, där personen får feedback på sin analys. En till två dagar innan mötet får personen rapporten skickad till sig. Rapporten som har skapats används som ett underlag för diskussion och lärande om sig själv.

Kontakta oss här för mer information! 

Kommentarer inaktiverade.