Förändringsmetodik

För att säkerställa kvalitet och måluppfyllelse baseras samtliga projekt på JES process för affärsrelaterad målstyrning. Den omfattar allt från förstudie, avrapportering och målformulering till genomförande med hög intensitet och kontinuitet. I samband med målformuleringen skapas mätsystem och struktur för kvalitetssäkring.

figurer

Våra uppdrag börjar med en genomlysning av förutsättningar och utmaningar i organisationen. Baserat på genomlysningen anpassar vi våra utvecklingsprogram med kontinuerlig träning, stöttning och coaching av deltagarna. Detta möjliggör implementering av ny kompetens och nya arbetssätt i vardagen som i sin tur skapar de önskade affärsmässiga resultaten.

Deltagarna tränas individuellt eller i mindre, homogena grupper i kombination med löpande individuell coaching. Dessutom optimeras affärsstödjande rutiner och strukturer för att ytterligare öka verkningsgraden.

JES står för professionella insatser för mätbara resultat, kontakta oss om du vill veta mer!

Kommentarer inaktiverade.