IT Management

Känslan av att IT-systemen inte är optimerade utifrån den verksamhet som bedrivs är något som många företag känner igen, vilket verkligheten ofta även bekräftar. En del företag skaffar därför flera olika IT-system för att uppfylla deras behov, vilket leder till dubbelinmatning av data och osammanhängande information i respektive system. Att felmarginalen och arbetsmängden ökar blir då ett naturligt utfall. Behovet av att integrera systemen växer samtidigt som företagets processer blir fler och mer komplexa. För att kunna driva en högpresterande organisation krävs en stabil IT-bas där man använder IT-lösningarna som en tillgång istället för ett hinder, detta är vad som kallas IT Management.

Hur kan JES hjälpa dig?

JES tillhandahåller tjänster som kopplar samman affärssystem med bland annat lager-, logistik- och produktionssystem. Fokus i vårt IT management-arbete ligger vid automatisering av IT-processer. Kostnadsförändringen av exempelvis kostnad per order efter automatisering av IT-processer är anmärkningsvärd. När utnyttjandet, effektiviteten och integrationen av IT-systemen ökar frigörs mer tid för att driva organisationen vidare. I och med denna processeffektivisering kan IT-systemen börja ses som en vinstdrivande faktor, och med en väl fungerande IT-miljö skapas även konkurrenskraftighet i organisationerna.

Välkommen att kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa till med IT Management i just ert företag!

Kommentarer inaktiverade.