Kompetensbaserad rekrytering

Utan en rekryteringsprocess kan det vara svårt för företagen att hitta rätt kompetens till rätt tjänst. Vidare är processen och upplärningstiden kostsam och tidskrävande under hela perioden. Ytterligare kostnader samt negativa känslomässiga konsekvenser kan tillkomma om rekryteringen visar sig vara fel. Eftersom förutsättningar vid rekrytering kan variera stort är det svårt att sätta ett pris på vad en felrekrytering kostar, i studier anges utifrån olika beräkningar kostnader mellan 250 000 till 1 000 000 kr. Tydligt är dock att en felrekrytering kostar både pengar och tid. Därför är det viktigt att använda en rekryteringsprocess som säkerhetsställer att rätt fokus läggs vid kompetenser, erfarenheter och kvaliteter.

En kompetensbaserad rekrytering ökar möjligheten till att rekryteringen blir lyckad för båda parterna. Långsiktigt sparar detta både tid och resurser. Kompetensbaserad rekrytering bidrar även till rättvis rekrytering ur ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv då en tydlig fokus finns på efterfrågade kompetenser, erfarenheter och kvaliteter.

Hur kan JES hjälpa dig?

JES hjälper företag, organisationer och myndigheter att utarbeta, utveckla och implementera processer och verktyg för att kunna hantera kompetensbaserad rekrytering.

Rekryteringsprocessen startar med en etablering av en behovsanalys med utgångspunkt i verksamhetens nuvarande och framtida mål samt den befattningshavarens mål, arbetsuppgifter och ansvarsområden. Nästa steg är att formulera en kravspecifikation för tjänsten där kompetenser specificeras och rangordnas avseende utbildning, erfarenhet, kunskap, färdigheter och egenskaper. Därefter görs en bedömning av passande rekryteringskanaler utifrån kravspecifikation och omvärldsanalys. Sedan genomförs en systematiserad rekryteringsintervju utifrån de specificerade förutbestämda kriterierna och referenstagning genomförs med tydlig fokus på de specificerade behoven.

Slutligen hjälper vi er i arbetat med att utarbeta och implementera ett kvalitativt introduktionsprogram som säkerställer att den nyanställde blir väl mottagen och snabbt blir produktiv. Detta är en viktig del i den strategiska kompetensförsörjningen som genererar stimulation hos de nyanställda som minskar sjukfrånvaro och ökar trivsel.

Kontakta oss här om du vill veta mer!

Kommentarer inaktiverade.