Konflikthantering

Konflikter som inte hanteras på ett bra sätt på våra arbetsplatser påverkar ofta klimatet och mycket energi går förlorad. Konflikter finns som ett naturligt inslag i mänsklig samvaro och ibland blir de svåra att lösa, men kan de hanteras på ett bra sätt innebär detta vinster för både individ och verksamhet.

Hur kan JES hjälpa dig?

Vi erbjuder dig som är chef eller ledare stöd och verktyg för konflikthantering, vilket bidrar till ett tryggare ledarskap. Genom kartläggning, medling och kompetensutveckling hjälper vi våra uppdragsgivare till en ökad förståelse för konflikters komplexitet och ger verktyg för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Kartläggning: Vi hjälper till att se och kartlägga orsakssamband och kan ge stöd till enskilda individer eller grupper.

Medling: JES kan även finnas med som stöd i medling, då fungerar vi som en neutral tredjepart för att stödja konfliktparterna att kommunicera och lösa konflikten på ett konstruktivt sätt.

Kompetensutveckling: Vi erbjuder företagsintern utbildning i ”Praktisk konflikthantering” till olika yrkesgrupper såsom chefer, projektledare, HR-ansvariga och medarbetare. Läs mer om kursen här.

JES kan bistå både i pågående konflikter eller i förebyggande syfte, kontakta oss här så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.