Lean Management

Lean Management är en metod där man arbetar med ständiga förbättringar, starkt kundfokus, innovationskraft samt ett utvecklat och modigt medarbetarskap. Målet är att gemensamt söka upp och eliminera slöserier för att öka kvalitén i verksamheten.

Hur kan JES hjälpa dig?

JES erbjuder konsultstöd för framgångsrikt införande av Lean Management i er organisation. Genom vår beprövade metod kan vi stötta er i hela processen, från förberedelser till införande och uppföljning.

JES metod

1. Förberedelser tillsammans med ledningsgruppen

Under en dag träffas ledningsgruppen för genomgång och diskussioner. Vi berättar om Lean-filosofin, metoder och verktyg. Vi diskuterar kultur och värderingar i er organisation, tittar på relevanta övningar för utbildningsdagarna samt tänkbara mål och effektmått.

2. Två utbildningsdagar för medarbetare och chefer

Den första dagen omfattar filosofin, kundfokus och mjukare områden som våra olikheter. Vi utgår från era värderingar, och tar hänsyn till er kultur så att alla känner igen sig. Under dag två tränar vi på metoder och verktyg. Dagarna fylls av diskussioner, bikupor och olika övningar. Vi går även igenom hur förbättringsmöten och förbättringstavlan ska fungera.

3-4. Etablering och uppföljning av Lean Management

Under den här fasen kommer vi igång med det kontinuerliga och konkreta förbättringsarbetet. Tillsammans genomför vi det första förbättringsmötet och kategoriserar de slöserier som medarbetarna identifierade under den andra utbildningsdagen. Vi arbetar med process­kartlägg­ning, PDCA och skarp problemlösning. JES är ett löpande stöd till teamledare och förbättringsledare samt vid förbättringsmöten. Införandet avslutas med en uppföljning tillsammans med gruppchefen.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.