Arbetsmiljöledningssystem – OHSAS 18001

Att arbeta aktivt för att förbättra arbetsmiljön har för många företag och organisationer blivit strategiskt betydelsefullt. Vidare är en god arbetsmiljö många gånger en viktig del för att kunna rekrytera kompetent personal och vara attraktiv på arbetsmarknaden. OHSAS 18001 är en internationell kravstandard för arbetsmiljöledningssystem som går att certifiera sig mot. Hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete ser ut är olika beroende på vilken verksamhet som bedrivs, men med OHSAS 18001 som grund säkerhetsställs att gällande lagar och krav inom arbetsmiljö för företaget eller organisationen uppfylls. Ett väl fungerande och integrerat ledningssystem för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001 möjliggör hantering av arbetsmiljörisker och förbättring av arbetsmiljöprestandan i företaget eller organisationen (SIS, 2015).

Hur kan JES hjälpa dig?

JES hjälper gärna till med att skapa och implementera ett ledningssystem för arbetsmiljö som resulterar i att ni och er organisation kan känna trygghet i att era medarbetare arbetar i en säker miljö. Vi skapar anpassade lösningar för att ledningssystemen ska passa den verksamhet just ni bedriver. Önskar ni certifiera er kan vi även bistå i den processen och säkerhetsställa att ni uppfyller samtliga krav enligt OHSAS 18001.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.