Ledningssystem

Ledningssystem hjälper organisationer att etablera processer samt för att förbättra organisationens verksamhet. Att arbeta enligt ISO-standards och för ISO-certifiering är en viktig del för att säkerställa att ledningssystemet fungerar på ett önskvärt sätt i enlighet med det som verksamheten utför. Att ständigt sträva efter en förbättring är en central del av ISO-certifieringen.

Framtagande och implementering av olika ledningssystem säkerhetsställer hög kvalité (ISO 9001), aktivt miljöarbete (ISO 14001), stimulerande och kravställd arbetsmiljö (OHSAS 18001), socialt ansvarstagande (ISO 26000) och hög informationssäkerhet (ISO 27001).  Att bli certifierad mot ISO-standards ska leda till mer än bara själva certifieringen. Den ska leda till nya och förbättrade arbetsprocesser som resulterar i en effektivare organisation. Dessa processer kommer att medföra en bestående effektivisering med mätbart resultat.

Hur kan JES hjälpa dig?

JES hjälper er att ta fram tydliga praktiska rutiner och krav på hur man vill att arbetet ska fungera. Dessa är framgångsfaktorer för ett välfungerande ledningssystem. Med ett fungerande ledningssystem kan ledningen syra verksamheten på ett sätt så att det är ordning och reda. JES erbjuder även hjälp med implementering av framtagna ledningssystem samt förberedelse för att klara ISO-certifiering. Läs mer om detta under respektive ISO-standard eller kontakta oss så berättar vi mer!

Ledningssystem

Kommentarer inaktiverade.