Lönsamhet & prissättning

Prissättning är det som i högsta grad kan påverka lönsamheten och resultatet i ditt företag.  Det är både interna samt externa faktorer som spelar in när man ska värdera nya priser i företaget. Prissättningsmodeller används och bearbetas fram tillsammans med företaget för att de ska vara bekväma och känna att det är deras egna modeller. 

Hur kan JES hjälpa dig?

JES stödjer företaget att nå bättre lönsamhet genom en smartare prissättning. Vi utgår från värdebaserad, konkurrentsbaserad och kostnadsbaserad prissättning för att ta fram det nya priset till organisationen. Vi analyserar företagets möjligheter och ser till att ni har tillräckligt mycket information under fötterna för att våga ta de nödvändiga besluten som kommer vara väsentliga för verksamhetens utveckling. 

Exempel på hur ett upplägg skulle se ut

Företaget får:

  • En rapport som visar företagets kostnadsbaserade priser, konkurrenters priser och hur kunderna reagerar på företagets potentiella nya priser. I rapporten ger vi förslag på nya priser och prognoser som visar risker och intäktsmöjligheter. Rapporten utgör ett fullgott beslutsunderlag för prisjusteringar.
  • Presentation av rapporten på plats hos företaget.
  • Support i företagets arbete med de efterföljande prisjusteringarna.

Företagets roll i arbetet:

  • Deltar i diskussion och svarar på frågeformulär.
  • Levererar resultatrapport på kontonivå.
  • Levererar statistik per produkt – omsättning, antal sålda och fördelning på året och veckodagar.
  • Levererar minst 15 mailadresser till kundundersökningen.
  • Sammanställer de erbjudanden som är aktuella under ett normalt år. 

Kontakta oss här så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.