Mål- & Visionsarbete

För att en organisation ska kunna utvecklas krävs en vision och uppsatta mål. Utan mål och vision är det otydligt vart organisationen är på väg, vet man inte det är det svårt att veta vilken strategi man ska använda för att ta sig dit. Om du inte vet vart du ska kommer alla vägar ta dig dit. Mål- och visionsstyrning är alltså avgörande för att utveckla verksamheten åt rätt håll.

Hur kan JES hjälpa dig?

JES hjälper våra kunder att välja rätt väg, och behöver ni hjälp med mål- och visionsstyrning kan ni alltid vända er till oss. För att säkerställa kvalitet och måluppfyllelse baseras samtliga projekt på JES process för affärsrelaterad målstyrning. Den omfattar allt från förstudie, avrapportering och målformulering till genomförande med hög intensitet och kontinuitet. I samband med målformuleringen skapas mätsystem och struktur för kvalitetssäkring.

Våra uppdrag börjar med en genomlysning av förutsättningar och utmaningar i organisationen. Baserat på genomlysningen anpassar vi våra utvecklingsprogram med kontinuerlig träning, stöttning och coaching av deltagarna. Detta möjliggör implementering av ny kompetens och nya arbetssätt i vardagen som i sin tur skapar de önskade affärsmässiga resultaten.

JES arbetssätt med mål- och visionsstyrning kännetecknas av en tydlig koppling till verksamhetens strategi. Det är viktigt för oss att målen och att visionen följs och integreras i samtliga verksamhetsgrenar, detta nås genom målnedbrytning och skapar engagerade medarbetare. 

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om hur JES kan hjälpa just dig!

Kommentarer inaktiverade.