Praktisk Processorienterad Ledning (PPL)

De organisationer som väljer att inte gå hela vägen med ISO-certifiering från start kan införa ett annat alternativ som kallas Praktisk Processorienterad Ledning (PPL). Detta är ett alternativ som i princip fungerar utifrån samma krav som ISO-standards, men utifrån ett för organisationen praktiskt perspektiv. Ett PPL går också att certifiera när och om så önskas i framtiden.

Hur kan JES hjälpa dig?

JES arbetar nära kunden för att garantera att ledningssystemen är anpassade efter organisationens behov samt att det finns en gemensam syn på ledningssystemet inom både ledningsgruppen och organisationen som helhet. Dessa faktorer är avgörande för en lyckad implementering. Vill ni ha hjälp med att ta fram och implementera ledningssystem men utan mål för ISO-certifiering?

Kontakta oss så hjälper vi till med att skapa en lösning som passar just er!

 

Kommentarer inaktiverade.