Processkartläggning och processutveckling

För att kunna utveckla eller förändra en organisation krävs full förståelse för alla processer som är aktuella. Utan denna uppfattning är det svårt att få förståelse för vad som skapar organisationens resultat. Genom att kartlägga och koppla samman processerna i en verksamhet kan man identifiera vilka aktiviteter som skapar värde. Det är detta som kallas för processkartläggning. Processkartläggning är ett viktigt första steg i arbetet för processutveckling, vilket innebär effektivisering och förbättring av verksamhetens processer för att uppnå starkare resultat.

JES metod för processkartläggning och processutveckling

Ett tydligt syfte måste etableras för att processkartläggningen ska vara mer konkret och gynnsam. När syftet har identifierats fastställs start- och slutpunkt för vad processkartläggningen ska inkludera. Aktiviteter som sker mellan start och uppsatt mål undersöks och beskrivs på ett tydligt sätt som visar en klar koppling till syftet. Utifrån kartläggningen undersöks var och hur effektiviseringen kan ske, resultatet kan exempelvis ligga till grund för införandet av ett mer integrerande IT system. JES metod genererar en tydlig processöversyn vilket är nödvändigt för processutveckling och fortsatt förbättringsarbete.  

Hur kan JES hjälpa dig?

Vi på JES använder oss av processkartläggning i flera av våra uppdrag där våra kunders mål är att förbättra verksamheten och skapa en tydligare organisationsstruktur. Metoden kan även användas som en modell för nyttorealisering som innebär att vi identifierar nyttan med en förändring ur flera aspekter.

Kontakta gärna oss om ni vill veta mer!

Kommentarer inaktiverade.