Projektledning

I och med datorisering, globalisering, kunskapstillväxt och andra faktorer planerar man idag annorlunda jämfört med tidigare. Detta har bidragit till att antalet projekt ökat väsentligt och projekt som arbetsform blir allt vanligare. Utvecklingen innebär också ökade krav på fungerande projektledning. Som projektledare har man, vare sig projektet är stort eller litet, flera olika ansvarsområden. Som projektledare ska du se till att projektgruppen fungerar, hålla koll på budgeten, processen, resultatet och mycket mer. Vilken metod man använder varierar, en del projektledare är väldigt formalistiska medan andra väljer en mer pragmatisk väg. Vilken väg man än väljer är det dock alltid projektledaren som bär det totala ansvaret för projektet, från idéfasen till avveckling av projektet.

Hur kan JES hjälpa dig?

Att hitta lämplig person med rätt kompetens för att leda ett projekt kan visa sig svårt, i synnerhet om projekten är större och mer komplexa. Om så är fallet hjälper JES gärna till, vi erbjuder projektledningstjänster till projekt när ni vill skapa nytta som tidigare inte tagits fram.

Våra konsulter blir ofta anlitade som projektledare i projekt som syftar till att skapa strategisk förändring, det kan röra sig om effektivisering, verksamhetsutveckling eller att implementera ledningssystem. Som projektledare kan vi bland annat lägga upp en projektplan, leda projektutbildningar, och genomföra analyser. JES strävar alltid efter att hjälpa våra kunder skapa förutsättningar för lyckade projekt. Vill du veta mer om hur vi arbetar eller höra om projekt vi genomfört tidigare?

Kontakta oss här så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.