Socialt ansvarstagande – ISO 26000

ISO 26000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande som vägleder företag till att agera etiskt och transparant på ett sätt som bidrar till välfärd och samhällsnytta. Standarden är ett vanligt verktyg inom CSR och exempel på områden som täcks är miljö och klimat, mänskliga rättigheter, antikorruption och affärsetik. Standarden passar alla typer av verksamheter, både privata och offentliga, stora som små företag, och har blivit den mest spridda standarden inom socialt ansvarstagande och hållbar utveckling (SIS, 2015).

ISO 26000 är idag ingen kravstandard utan en vägledningsstandard, vilket innebär att det inte går att certifiera sig mot ISO 26000. Standarden har trots detta fått spridning eftersom företag ser ansvarfulla affärer som en konkurrensfördel. Undersökningar har bland annat visat på att majoriteten av alla svenska konsumenter ser det som en självklarhet att företag och organisationer ska arbeta med socialt ansvarstagande, samt att 85 procent kan tänka sig att betala mer för varor och tjänster från ett företag som gör det (SvD Näringsliv, 18 november 2015).

Hur kan JES hjälpa dig?

JES kan hjälpa ditt företag att skapa och implementera riktlinjer för arbete enligt ISO 26000, detta går att göra både fristående eller som en del av CSR. Standarden är implementerbar både i organisationer som inte använder ledningssystem och i de som redan gör det. Detta skapar mycket goda förutsättningar att arbeta med ISO 26000 på ett sätt som passar just er verksamhet.

Kontakta gärna oss för att veta mer!

Kommentarer inaktiverade.