Strategisk rådgivning

Begreppet strategi används frekvent i olika affärssammanhang, och eftersom det inte finns någon erkänd definition kan det tolkas med lite variation. Gemensamt är dock att strategi oftast innebär någon form av långsiktig plan med syfte att nå specifika mål, vilket många gånger för med sig aktiviteter för förändring. För en gynnsam strategi i denna konkurrenskraftiga marknad krävs fördjupade analyser av företagets marknad, kunder, produkter/tjänster, konkurrenssituation samt interna resurser. Strategisk rådgivning innebär stöd i denna process vilket gör att företag och organisationer kan fatta bättre strategiska beslut och skapa rätt förutsättningarna för att nå organisationens strategiska mål.

Hur kan JES hjälpa dig?

Vi hjälper våra kunder inom olika verksamheter och branscher att utveckla och bedöma strategiska affärs-och verksamhetsplaner genom noggranna analyser av företagets marknad och dess komponenter. Vi hjälper våra kunder att fastställa rätt beslut och skapa förutsättningar för att nå strategiska mål, ett exempel på strategiska mål kan vara lönsam tillväxt. JES kan förutom välgrundade beslutsunderlag även erbjuda konkret stöd och praktiska lösningar för att nå de satta tillväxtmålen genom vår framgångsrika arbetsmetodik med projekt som arbetsform.

Kontakta oss här för mer information! 

Kommentarer inaktiverade.