TotalSDI

För att förstå de värderingar och drivkrafter som ligger bakom våra beteenden är TotalSDI (Strength Deployment Inventory) ett användbart och funktionellt verktyg. Tack vare TotalSDI kan människor öka förståelsen för sig själva och för andra människor vilket leder till förmågan att leda grupper med tydlighet och inlevelse, skapa bra team och styra på ett mer effektivt sätt när en konflikt uppstår. TotalSDI utgår från att människor är olika samt reagerar på olika sätt i varierande situationer, men samtidigt hjälper verktyget oss att förstå varför du själv beter dig på det sätt du gör, och varför andra beter sig som de gör. För att ha ett fungerande samarbete på en arbetsplats är det av vikt att förstå hur dessa olikheter hos människor kan påverka sättet vi arbetar tillsammans på.

Hur kan JES hjälpa dig?

Med hjälp av TotalSDI kan JES hjälpa dig att få en förståelse för de värderingar och drivkrafter som ligger bakom just ditt beteende samt organisationens anställdas beteende. TotalSDI är ett vanligt och omtyckt verktyg vid organisationsutveckling, förändringsledning, grupputveckling, ledningsgruppsutveckling och vid olika typer av omplacerings- och rekryteringssammanhang.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.