Uppföljning och utvärdering

Uppföljning och utvärderingsarbete används som en del av genomförandet av ett projekt och är en viktig del i kvalitetssäkring. Att använda detta som en metod genererar bättre resultat samt möjliggör ständig förbättring i genomförandet av förändringar. Uppföljnings- och utvärderingsarbete skapar möjligheten att se om de önskade målen uppnåtts, om resultatet var det man förväntade sig samt att bedöma om fler förbättringar samt ändringar ska äga rum. Det är alltså en viktig del i utvecklings- och läroprocessen.

Hur kan JES hjälpa dig?

Vi på JES vet hur viktigt det är att dra lärdom av projekt eller genomförda förändringar och erbjuder hjälp med både implementering och genomförande av system för uppföljnings- och utvärderingsarbete. Vi ger er en inblick som visar samtliga aspekter av de genomförda förändringarna som skett i verksamheten. Frågor som besvaras i ett sådant arbete är följande:

  • Har målen uppnåtts?
  • Fungerar verksamheten bättre genom de förändringar man gjort?
  • Kan vi förbättra någon del?
  • Vad tar vi med oss för framtida uppdrag?

Genom att arbeta med uppföljning och utvärdering blir det enkelt att förstå och följa upp tidsramen för de uppsatta målen. Samt att utvärdera om resultatet motsvarat målen och om något borde ha utförts på ett annorlunda sätt i framtida förbättringsprojekt.

Kontakta gärna oss här så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.