Utveckla organisationens projektmognad

Projekt är den organisations- och arbetsform som de flesta företag idag använder. På grund av rationaliseringar i den löpande verksamheten blir allt fler medarbetare på olika sätt involverade i projekt. När projektformen ska bli en naturlig del av företaget under denna omställning är utvecklingen av projektmognad en utmaning för många av dagens företag och organisationer. En projektmogen organisation har anpassat organisationsstrukturen efter projekt som arbetsform och har där med större möjlighet att hantera projekt mer effektivt. Att utveckla företagets projektmognad skapar alltså bättre förutsättningar för att lyckas med projekt.

Även om projekten i de flesta verksamheter inte särredovisas i bokföringen, så får projekt en allt större betydelse för företags omsättning. Detta gör det därför ytterst angeläget att utveckla en medvetenhet och mognad som gör att företag får effektivare och kvalitetssäkrade projekt. På sikt är det ett viktigt konkurrensmedel då en ökad projektmognad leder till större innovations- och förändringsbenägenhet samt ett bättre resursutnyttjande och värdehantering.

Hur kan JES hjälpa dig?

Vi har mött ett antal organisationer, stora företag, myndigheter och kommunala verksamheter som på olika sätt inte når ända fram avseende tid,
kostnader och/eller kvalitet i leverans av projektmål. Känner ni igen er i detta så kan JES hjälpa till! Vi på JES har många erfarna konsulter som brinner för att skapa bästa möjliga förutsättningar att lyckas med projekt i just er verksamhet genom ökad projektmognad. Vi använder oss av flera olika verktyg så som projektmognadsanalys, träningsverktyget Projektlaboratoriet, Projectplace samt workwhops och utbildningar i projektledning. Projektlaboratoriet (www.projektlaboratoriet.se) är ett bra sätt att träna upp projektmognaden i organisationen och därmed ge en ökad förståelse för att arbeta med modeller och verktyg som Projectplace. Vi strävar alltid efter att hjälpa våra kunder uppnå så stora fördelar som möjligt med en projektmogen organisation.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer!

 

Kommentarer inaktiverade.