Case: Ledningsstöd

Bakgrund och problem
Företaget bedriver en omfattande forsknings- och konsultverksamhet. De tillhandahåller dessutom en omfattande utbildningsverksamhet, med kurser som spänner över hela deras område.

I samband med företagets löpande arbete att utveckla organisationen och nå organisationens målsättningar har ett behov identifierats avseende utveckling av befintligt ledarskap. Det innebär att en facilitator i gemensamt ledda mötesstrukturer tillsätts. Lämpligt forum kan vara ordinarie ledningsgruppsmöten.

Arbetsmetodik – Ledningsstöd
JES antar ett organisatoriskt helhetsperspektiv och kan som specialist på styrning, styrsätt, processer, organisation, belöningssystem och förändringsledning stödja samtliga aspekter av organisationsutveckling. Tillsammans kan vi tydliggöra den befintliga resurshanteringen samt initiera en kultur som innebär att varje funktion som ledningsgruppens ledamöter ansvarar för stöttar företagets övergripande affärsmål.

JES stödjer ledningsgruppen dels genom att löpande delta i flertalet av ledningsgruppens ordinarie möten i en kombinerad roll som facilitator/coach och dels genom individuella samtal för de i ledningsgruppen som önskar. I de individuella samtalen är konsultens roll ett individuellt ledningsstöd med tekniken coaching/mentoring som syftar till att utveckla individens ledarskap.

Till ledningsgruppsmöten och individuella samtal kommer inspel för utveckling att ske löpande. Inspel och samtal kan komma att beröra exempelvis hur ledare och ledningsgrupp kan utveckla humankapitalet i verksamheten. Det kan i sin tur leda till att incitamentsstrukturer förändras för att uppnå önskvärd effekt. Önskvärd effekt kan b.la. vara mer motiverad personal, kortare ledtider i projekt, mm.

Inspelen kommer att ta sin utgångspunkt i det nuläge som är och den utveckling som är önskvärd både för organisationen som helhet, ledningsgruppen och individuellt. Inriktning på önskvärd utveckling kommer att tas fram gemensamt. Arbetet innebär också planering och förberedelser inför ledningsgruppsmöten och samtal genom fysiska möten och telefonsamtal inklusive efterarbete och dokumentation för vidare utveckling.

Målsättning
Målsättningen med ovan är att bidra till att skapa en helhet och ”röd tråd” från individen till organisationens ledstjärna och vision, genom ett metodiskt och konsekvent ha fokus på Struktur och Kultur genom strategisk Kommunikation, enligt JES ABs utvecklade metodik och tillvägagångssätt för styrning och organisationsutveckling i grupp och per ledare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *