Case: Projektstöd och struktur

Problem:
Projektet utreder förutsättningarna för att bygga ut ett nät av tankstationer för gas i hamnar kring Östersjön och skapa en fungerande infrastruktur för gasdrivna fartyg, som ett första steg mot att sjöfarten ska kunna byta ut tjockolja och dieselolja till mer miljövänlig gasdrift.

Under 2012 erhöll projektet ett omfattande bidrag från EU. Pengarna delades jämnt bland de deltagande organisationerna och i samband med detta upptäcktes ett behov av att styra upp projektet och samtidigt strukturera arbetets gång.

Arbetsmetodik – Projektstöd och struktur
JES inleder med att strukturerar upp projektet genom att använda plattformen Projectplace. Genom noggrann analys av vilka projektmedlemmar som är nödvändiga och vilka som inte aktivt behöver delta kan informationsflödet struktureras upp och kommunikationen mellan berörda parter skötas så effektivt som möjligt. Rätt information till rätt part.

JES lägger även upp en mappstruktur för att förenkla dokumenthanteringen, och tilldelar lämplig behörighet till dessa, samt ser till att en övergripande tidslinje finns för projektet. När strukturen är på plats tar JES istället rollen som projektstöd, för att finnas till hands vid de tillfällen då strukturen fallerar eller då deltagarna på något vis behöver någon att bolla idéer med. Till exempel kan JES hjälpa till med att hitta projektets fokus eller att se till att projektet fortgår i önskad riktning.

Målsättning
Målsättningen är att skapa en helhet och struktur för inblandade projektmedlemmar genom att metodiskt och konsekvent ha fokus på struktur och kultur genom kommunikationsplattformen Projectplace, i enlighet med JES utvecklade metodik och tillvägagångssätt för styrning och effektivisering av projekt och  projektgrupper.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *