Case: Strategi & Vision

Bakgrund och problem
En ny vision som innebär att företaget ska anses bäst på att fylla sin uppgift, med hänsyn till miljö, teknik och ekonomi. Företaget ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsanpassat samhälle.

Fram till mitten av 2000 har företaget varit ett traditionellt kommunalägt bolag, men nu ska företaget utvecklas till att bli ett samordnande och styrande organ, där den direkta verksamheten kommer att utföras av upphandlade entreprenörer och samtidigt utveckla en industripark med ett antal nya verksamheter inom avfalls-, återvinnings- och renhållningsområdet.

Företaget måste ha förmågan att identifiera nya utvecklingsprojekt och vilka processer som i framtiden kan ge en positiv effekt på verksamheten. Både  företaget och dess personal ska kunna medverka till att skapa möjligheter för innovativa lösningar genom samarbete med avfallsmarknadens olika aktörer.

En snabb utveckling innebär förändrade krav på ledning och styrning, där effektivitet  och flexibilitet är avgörande. Att gå från produktorienterad till tjänsteproducerande organisation innebär förändringar för samtliga medarbetare inom företaget.

JES styr mot målet
När ägare, styrelse eller ledningsgrupp fattat beslut om förändring av verksamheten krävs ett antal aktiviteter för att genomföra och nå målet med förändringen. I detta fall kom JES in i samband med att visionen och de strategiska målen skapades. Därefter skapade JES  förutsättningar för att omforma hela affärsmodellen, samt ansvarade för förändringsprocessen.

JES förmedlade verktygen för att ta företagets strategier till mätbara mål, och som även följer upp och utvärderar hur verksamheten går. Genom att omsätta företagets vision till handlingsplaner på individnivå och höja beställarkompetensen la vi grunden för företagets arbete.

Genom att införa projekt som arbetsform fick företaget även en ny struktur. Det betyder bland annat att JES upprättade ett projektkontor och tog ansvaret för kvalitetssäkringen av företagets projektportfölj. Utbildning och coachning för beställare, projektledare och projektdeltagare för att skapa gemensamma rutiner och styrning av projekten. Genom Projektlaboratoriet fick företagets medarbetare förståelse för projekt som arbetsform, och genom projektverktyget Projectplace fick de en enkel och transparent struktur för att driva projekten framåt.

JES har även det totala ansvaret för att utveckla och skapa förutsättningar för att de innovativa tjänsterna och produkterna i industriparken når en kommersialisering och ökad tillgång till industriellt och finansiellt kapital. Industriparken utvecklas till en miljö och en hemvist för organisationer och företag som arbetar för tillväxt och företagsutveckling lokalt, regionalt och internationellt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *