CPM – Strategier till resultat som består

Hur omsätter du strategier till resultat som består?

”The job of management starts with performance management”
– Dr. David P. Norton


triangelFör många i ledande ställning kan det vara avgörande att försäkra sig om att det finns en hållbar och tydlig koppling mellan företagets vision, strategier, mål, styrning och uppföljning. Corporate Performance Management (CPM) ger dig verktygen som tar företagets strategier till mätbara mål och som följer upp och utvärderar hur verksamheten går. Alla behöver tillförlitlig information från organisationen som ger vägledning inför beslut. Arbetar organisationens resurser mot samma mål, förstår alla målen och är de motiverade att ge sitt bästa för att nå dem? Med konsultativt stöd från JES och verktyg inom CPM skapar vi en tydlig struktur för att nå affärsmålen med utgångspunkt från er organisations egen historia, kultur och position på den marknad ni verkar.

Exempel på sådana insatser kan vara:

  • Arbeta med helheten från vision för hela organisationen till handlingsplan på individnivå
  • Identifiera värdeskapande drivkrafter och nyckeltal utifrån företagets strategi och affärsmål
  • Skapa smarta och tillförlitliga rapporteringssystem med högre effektivitet i processerna
  • Förbättra tillförlitligheten i framåtsyftande information, såsom budgetar och löpande prognoser
  • Utveckla dokumentationen och styrningen exempelvis genom Balanserade Styrkort för företagets prestationer så att den kan användas som grund för ett fortsatt förbättringsarbete
  • Skapa verktyg för att länka företagets mål till individens genom utvärdering och belöning av medarbetare

Läs mer om vad vi kan erbjuda dig.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *