CSR

Vi lever i tid av ständiga förändringar, däribland sociala, ekonomiska och miljömässiga. För att kunna skapa hållbar utveckling och konkurrenskraftighet krävs det att vi reflekterar över vår omvärld och vågar ligga steget före.

Att arbeta med CSR (Corporate Social Responsibility) innebär att ta ansvar för den sociala, miljömässiga och ekonomiska påverkan företaget har på sin omgivning i alla delar av sin produkt- och värdekedja. Att införliva CSR i affärsidén skapar fler perspektiv på företagets totala resultat – inte bara det ekonomiska. Det är detta som ibland kallas för ”the triple bottom line”. Den miljömässiga aspekten inkluderar bland annat hur företaget arbetar med energiförbrukning, avfall och utsläpp, medan den sociala komponenten speglar exempelvis jämställdhet, samhällspåverkan och andra etiska hållpunkter. Det ekonomiska perspektivet innebär exempelvis långsiktig lönsamhet och god affärsmässighet. Hur ett företag väljer att arbeta med CSR varierar, men den gemensamma nämnaren är att det alltid bottnar i hållbart ansvarstagande i verksamheten.

Utöver det långsiktiga och hållbara perspektiv som CSR skapar kan en strategisk förändring mot ansvarstagande medföra en rad positiva effekter så som ökad konkurrenskraftighet, högre effektivitet i verksamheten, minskade kostnader samt tydligare vision och företagsidentitet.

Hur kan JES hjälpa dig?

JES erfarna konsulter har specialistkunskap inom CSR och kan hjälpa ditt företag att ta steget mot en mer ansvarstagande och hållbar affärsidé. Vi hjälper er att bygga upp för att CSR ska kunna genomsyra hela företagets strategi och integreras i alla verksamhetsgrenar, eftersom vi vet att det är då effekterna av CSR når sin fulla potential. JES erbjuder effektiva verktyg för långsiktig affärsutveckling så som utbildning, coachning och stöd i arbete enligt ISO 26000 (Social Responsibility).

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.