Kvalitetsledningssystem – ISO 9001

Kvalitetsledningssystem ISO 9001 är en internationell ledningssystemstandard för kvalitetsprocesser som företag kan certifiera sig mot. Ett kvalitetsledningssystem används för att systematiskt utveckla och förbättra verksamheten för att möta kundernas behov och kvalitetskrav.

ISO 9001 innehåller femtioåtta krav som är baserade på de åtta följande principerna:
• Ledarskap
• Kundfokus
• Processinriktning
• Systemangreppssätt för ledning
• Medarbetarnas engagemang
• Faktabaserade beslut
• Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
• Ständiga förbättringar

Fler och fler företag ser fördelarna med att certifiera sig mot ISO 9001 eftersom certifieringen kan ses som ett betyg på att företagets kvalitetsarbete håller en viss nivå. ISO-certifiering kan också ligga som ett krav från kunder och leverantörer och ibland även vara ett skall-krav för att få delta i upphandlingar. En annan fördel med att arbeta efter ISO 9001 är att man skapar förutsättningar för effektivisering av processer inom företaget, (SIS, 2015).

Hur kan JES hjälpa dig?

JES har långtgående kunskap och erfarenhet i att ta fram kvalitetsledningssystem som uppfyller de krav som ställs för att bli certifierad inom ISO 9001, vi kan även bistå i arbetet med att implementera och forma ledningssystemet efter just ert arbetssätt. Vi strävar alltid efter att kvalitetsledningssystemet ska bli en naturlig del av arbetssättet för att uppnå större nytta och de positiva effekter som en ISO 9001-certifiering kan medföra.

Läs mer om hur vi arbetar med ledningssystem här eller kontakta oss så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.