Kvalitetssäkring

Hur arbetet med kvalitetssäkring går till och vad man gör beror på vad som kvalitetssäkras, men i grund och botten innebär det att systematiskt arbeta med kvalitetsförbättring samt säkra den önskade produkt- och servicekvaliten på det som är föremål för kvalitetssäkring.

Operativt kan kvalitetssäkring innebära:

  • Utvärdering av processer
  • Identifiering och dokumentering av avvikelser
  • Hantering av avvikelser

Det blir allt vanligare att det ställs krav på kvalitetssäkring i samband med upphandlingar samt att det ska finnas väl fungerande ledningssystem för kvalitet och miljö för att vara berättigade att delta. En metod som företag kan använda sig av i arbetet med kvalitetssäkring är att arbeta enligt ISO 9001 som är en internationell kravstandard för kvalitetsledningssystem. Standarden går att certifiera sig mot och innefattar olika krav för kvalitetsprocesser.

Hur kan JES hjälpa dig?

Internt på JES arbetar vi med kvalitetssäkring i alla våra uppdrag för att säkerhetsställa att vi levererar enligt våra kunders önskemål och krav. Utöver vårt eget kvalitetssäkringsarbete erbjuder vi även tjänster för uppsättning och implementering av kvalitetssäkringsprocesser. Detta kan göras antingen enligt ISO 9001 och våra erfarna konsulter kan säkerställa att kraven för certifiering uppfylls, eller fristående utan mål för certifiering.

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Kommentarer inaktiverade.