Miljöledningssystem – ISO 14001

De senaste åren har synen på miljö förändrats, och miljöarbetet har blivit en strategisk fråga för många företag och organisationer. ISO 14001 är ett ledningssystem som säkerställer kvalité och ständig förbättring av företagets miljöarbete. Den kan enkelt integreras med den befintliga verksamheten och kan användas som ett verktyg i förbättringsarbetet gällande miljöpåverkan ur olika aspekter. Standarden passar alla typer av företag och organisationer inom samtliga branscher i syfte att minska verksamhetens miljöpåverkan.

Företag som efter granskning uppfyller kraven för standarden kan även välja att certifiera sig mot ISO 14001. SIS (Swedish Standard Institute, 2015) har listat ett antal fördelar med att ha ett integrerat miljöledningssystem:

•  Ökad processeffektivitet
•  Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
•  Minskad avfallsproduktion per levererad nytta och därmed minskade kostnader för avfallshantering
•  Ökad andel förnybara resurser och system
•  Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
•  Ökad kompetens i organisationen
•  Ökad dialog mellan organisation och intressenter

Hur kan JES hjälpa dig?

Hur ett företag eller en organisation väljer att bedriva miljöarbetet varierar från verksamhet till verksamhet. JES kan hjälpa till med att hitta den metod som passar just er, våra konsulter har stor kunskap inom miljö- och CSR-arbete och kan bistå i arbetet på flera olika nivåer. Vi kan exempelvis antingen fungera som bollplank, eller hjälpa till med både uppbyggnaden och integrationen av ett anpassat miljöledningssystem. Är ert mål att certifiera er mot ISO 14001, då kan JES vara med från start till mål och säkerhetsställa att samtliga certifieringskrav uppfylls.

Läs mer här om hur vi jobbar med ledningssystem eller kontakta oss så berättar vi mer!

Kommentarer inaktiverade.