Strategisk kompetensförsörjning

Varje organisation är beroende av kompetens hos sina anställda som genererar samt resulterar i en långsiktig framgång. En av de främsta utmaningarna i arbetslivet är att tilltala, utveckla och bevara medarbetare för att säkra den framtida kompetensen i organisationen. Strategisk kompetensförsörjning innebär att man säkerhetsställer verksamhetens kompetens och resurser för att långsiktigt kunna möta marknadens behov. Det är alltså ett avgörande moment för företags, organisationers och myndigheters framgång.

En betydande del i arbetet med strategisk kompetensförsörjning är att ha ett genomtänkt och välstrukturerat introduktionsprogram för nyanställda. Studier visar att en väl genomförd introduktion leder till nöjdare nyanställda som trivs bättre, har lägre sjukfrånvaro och färre intentioner och frivillig avgång.

Hur kan JES hjälpa dig?

JES hjälper er att strukturera, effektivisera och implementera arbete med den strategiska kompetensförsörjningen. Genom omvärldsanalys och strategisk kompetensanalys identifieras kritiska kompetenser som är centrala för att leva upp till verksamhetens vision samt mål. Detta för att sedan kunna säkerställa kvalitet i er leverans till befintliga och framtida kunder inom det specificerade tjänsteområdet. I företaget skapas en strategisk kompetensförsörjningsplan tillsammans samt processer och verktyg för att kunna färdigställa och implementera planen i verksamheten. Denna plan innefattar:

– processer för analys och utveckling av befintlig kompetens/kompetensprofiler
– individuella kompetensutvecklingsplaner
– identifiering av potentiella ledare och nyckelkompetenser
– processer för rekrytering.

JES kan också hjälpa er att utforma och implementera ett kvalitativt introduktionsprogram. Detta för att säkerställa att den nyanställde blir väl mottagen och snabbt blir produktiv.
Strategisk kompetensförsörjning går hand i hand med att arbeta långsiktigt för kompetensbaserad rekrytering, läs mer om hur JES jobbar med detta här eller kontakta oss om du vill veta mer!

Kommentarer inaktiverade.