Utveckla företagets projektmognad

Projekt är den organisations- och arbetsform som de flesta företag idag använder. På grund av rationaliseringar i den löpande verksamheten blir allt fler medarbetare på olika sätt involverade i projekt. I den omvandling som detta innebär för verksamheter, organisationer och kompetens är utvecklingen av projektmognad en utmaning för många av dagens företag. Ett simuleringsspel som ”Projektlaboratoriet” kan vara ett bra sätt att träna upp projektmognaden i organisationen och därmed ge en ökad förståelse för att arbeta med modeller och verktyg som ”Projectplace”.

Projektmognad är lönsamt.

En föränderlig värld skapar nya utmaningar och trenden är att hitta lösningar genom projekt. Många viktiga arbetsinsatser organiseras därför i projektform och resultaten av projekten får ofta mycket stor betydelse. Att lyckas med projekt är emellertid ingen självklarhet. Faktum är att många organisationer kämpar med projekt som blir försenade, kostar mer än vad som beräknats eller inte levererar de resultat som önskats. Även om projekten i de flesta företag inte särredovisas i bokföringen, så får projekt en allt större betydelse för företags omsättning.

Detta gör det därför ytterst angeläget att utveckla en medvetenhet och mognad som gör att företag får effektivare projekt. På sikt är det ett viktigt konkurrensmedel då en ökad projektmognad leder till större innovations- och förändringsbenägenhet samt ett bättre resursutnyttjande och värdehantering.

Läs mer om hur projektmognad kan effektivisera din verksamhet i vårt whitepaper.

Fyll i dina uppgifter nedan och klicka på skicka så får du e-post med en länk för nerladdning.

OBS! Om filen inte dyker upp kan den ha fastnat i spamfiltret. Kolla din skräppost-mapp.

[email-download download_id=”3″ contact_form_id=”2216″]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *