Mångmiljoninvestering i ny biogasanläggning

Nu är alla avtal runt försäljningen undertecknade. Senast 2020 hoppas Hitachi Zosen Inova att företagets andra anläggning i Skandinavien, för biogasproduktion genom den patenterade Kompogas®-teknologin, ska stå klar mellan Tenhult och Barnarp. Genom torrötning kommer 40 000 ton organiskt avfall varje år kunna omvandlas till biometan och högkvalitativa gödningsmedel.

I mars godkände kommunfullmäktige försäljningen av den befintliga våtrötningsanläggningen och bolaget Jönköping Energi Biogas AB till schweiziska företaget Hitachi Zosen Inova. Nu har beslutet vunnit laga kraft och alla avtal undertecknats. Affären gjordes möjlig genom det lokala företaget JES & Partners AB och genom den får nu Hitachi Zosen Inova möjligheten att finansiera, bygga och driva den nya anläggningen.

Försäljningen betyder att matavfall och grönt avfall även i framtiden tas omhand lokalt, en lokal förnyelsebar bränsleproduktion och att minst ett tiotal arbetstillfällen blir kvar i regionen.

– Detta är en bra lösning. Försäljningen innebär att biogasen även i framtiden kommer att produceras lokalt, något som är viktigt ur miljösynpunkt av flera skäl. Genom att det organiska avfallet kan tas omhand lokalt undviker vi dessutom långa transporter, samtidigt som biogödseln är en värdefull restprodukt som kan säljas vidare, säger Ann-Marie Nilsson, ordförande i Jönköpings Rådhus AB.

Även Jönköping Energi ser positivt på försäljningen.

– Det är positivt att vi får en aktör som fortsätter med biogasverksamheten lokalt i Jönköping. Både ur ett hållbarhetsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Genom affären tryggas också anställningarna för de medarbetare som idag arbetar inom Jönköping Energi Biogas AB, något som har varit oerhört viktigt för oss, säger Fridolf Eskilsson, VD och koncernchef.

Vill minska koldioxidavtrycken

För Hitachi Zosen Inova innebär affären en mångmiljoninvestering. I slutet av 2018 tar företaget över driften av den befintliga anläggningen vid Simsholmen, vilken drivs till dess att den nya anläggningen är på plats sommaren 2020. Efter det kommer den gamla anläggningen att demonteras.

– Sverige är världsledande när det gäller sina ansträngningar för att skapa en kolneutral ekonomi. För oss som leverantör betyder en etablering i regionen inte bara goda nyheter rent ekonomiskt, det ger oss också möjlighet att bidra till att minska Sveriges koldioxidavtryck inom transportsektorn, säger Andres Kronenberg, Vice President Business Development på Hitachi Zosen Inova.

I framtiden kommer de två stålrötkamrarna som producerar biogas genom den patenterade Kompogas®-teknologin att bearbeta upp till 40 000 ton organiskt avfall per år och producera biogas som kommer att uppgraderas och komprimeras till ett förnybart transportbränsle.

– Till skillnad från den befintliga våtrötningsanläggningen, så är en av nyckelprodukterna i torrötningsprocessen kompost, som är ett värdefullt jordförbättringsmedel, säger Lukas Heer, Hitachi Zosen Inovas Project Development Manager och understryker fördelarna med Kompogas®-tekniken.

– Eftersom inget ytterligare vatten förs in i processen, så är också det flytande gödselmedel som produceras av torrötningsprocessen mycket rikare på näringsämnen.

Lokala företagsfördelar

Komposten förs tillbaka till Jönköpings kommun för egen användning, medan den flytande biogödseln säljs till lokala bönder. De omkring 35 GWh biogas som kommer att produceras varje år kommer att omvandlas till högkvalitativ biometan och säljas som drivmedel för exempelvis kollektivtrafik och andra gasfordon.

För mer information, kontakta:

Manuela Höllinger, HZI Media Office, Hitachi Zosen Inova AG,tfn +41 44 277 14 57
Johan Eskengren, VD, JES & Partners AB, tfn 0708 301660
Ann-Marie Nilsson, ordförande Jönköpings Rådhus AB, tfn 0705-785 524
Fridolf Eskilsson, VD Jönköping Energi AB, tfn 070-396 86 74

Om Hitachi Zosen Inova
Zürich-baserade Hitachi Zosen Inova (HZI) är världsledande inom energi från avfall (EfW) och förnybar gasteknik, och verkar som en del av Hitachi Zosen Corporation Group. HZI är en leverantör/entreprenör inom teknik, upphandling och byggnation (EPC) som levererar kompletta nyckelfärdiga anläggningar och systemlösningar för termisk och biologisk avfallshantering. HZI utvecklar också projekt och äger och driver motsvarande anläggningar. Deras lösningar baseras på effektiv och miljövänlig teknik, grundliga tester, flexibilitet i förhållande till användarkraven och täcker hela anläggningslivscykeln. Företagets kunder sträcker sig från erfarna avfallshanteringsföretag till kommande partners på nya marknader över hela världen. HZI’s innovativa och pålitliga lösningar för avfalls- och rökgasbehandling har varit en del av över 600 referensprojekt som levererats sedan 1933. Efter Högbytorp, norr om Stockholm, blir Jönköping redan HZI’s andra Kompogas®-anläggning i Sverige. För att läsa mer om HZI, besök www.hz-inova.com.

Om JES & Partners AB
JES & Partners AB är ett managementföretag som levererar tjänster och utbildningar inom management och projekt, mot verksamhetsstyrning och utveckling. Företaget grundades 2009 och har sitt säte i Jönköping. JES hanterar uppdrag som inkluderar allt från strategifrågor, analyser av verksamheter, förändrade processer samt ekonomisk lönsamhet och effektivitet. JES leder och katalyserar den förändring som krävs för att verksamheten ska nå önskvärt läge och levererar nulägesanalyser och implementerar de föreslagna lösningarna i organisationen. Företaget är specialiserat på strategisk planering och som utförare av operativa aktiviteter inom värdekedjan för avfall till förnybar energi, med fokus på biogasverksamhet. Syftet är att minska koldioxidbelastningen och öka andelen förnybar energi med ekonomisk hållbarhet. För mer information om JES & Partners AB, besök www.jesab.com. 

Kommentarer inaktiverade.