JES och HZI fortsätter driva biogasanläggning i Jönköping

JES och HZI fortsätter driva biogasanläggning i Jönköping

Nu är det äntligen klart! I fortsättningen är det, det schweiziska bolaget Hitachi Zosen Inova som kommer att äga och driva biogasanläggningen i Jönköping. JES & Partners har fungerat som en katalysator i detta projekt, som resulterat i affärsuppgörelsen och det långsiktiga säkerställandet av fortsatt biogas- och biogödsel produktion i Jönköping. JES, som är en helt neutral part, skapar i och med detta en plattform för samarbeten mellan privat och offentlig sektor. JES arbetar med strategisk planering och genomförande samt ansvarar även för resultat av beslut. JES bidrar i liknande projekt som det här med vårt stora kunnande och våra erfarenheter inom offentlig och privat verksamhet såväl som specifikt inom värdekedjan ”Avfall till förnybar energi”.

”Jag är fantastiskt glad att vi på JES & Partners fått möjligheten att vara en del i kedjan att få till en långsiktig och värdeskapande lösning för ett bidrag till ökad fossilfrihet i den kommun, det län vi bor och verkar i. Att bidra till skapandet av långsiktiga tydliga samhällsvärden är själva grunden för oss på JES oavsett vilken typ av uppdrag vi arbetar med”, säger Johan Eskengren, VD för JES & Partners AB.

JES kommer på uppdrag av HZI att ansvara för ledning-, drift-, och stödprocesser på biogasanläggningen i Jönköping. Där kommer vi bland annat att fortsätta utveckla vision, mission och strategi med mål och nyckeltal samt ansvara för organisation och effektiv drift av verksamheten. Vi skall aktivt bidra till att utveckla och säkerställa ett partnerskap med Jönköpings kommun och Region Jönköpings län i biogasrelaterade frågor i syfte att öka fossilfrihet och minska koldioxidbelastningen i samhället.

Läs den officiella pressreleasen här. 

Om JES & Partners AB

JES & Partners AB är ett managementföretag som levererar tjänster och utbildningar inom management och projekt, mot verksamhetsstyrning och utveckling. Företaget grundades 2009 och har sitt säte i Jönköping. JES hanterar uppdrag som inkluderar allt från strategifrågor, analyser av verksamheter, förändrade processer samt ekonomisk lönsamhet och effektivitet. JES leder och katalyserar den förändring som krävs för att verksamheten ska nå önskvärt läge och levererar nulägesanalyser och implementerar de föreslagna lösningarna i organisationen. Företaget är specialiserat på strategisk planering och som utförare av operativa aktiviteter inom värdekedjan för avfall till förnybar energi, med fokus på biogasverksamhet. Syftet är att minska koldioxidbelastningen och öka andelen förnybar energi med ekonomisk hållbarhet. För mer information om JES & Partners AB, besök www.jesab.com.

Om Hitachi Zosen Inova
Zürich-baserade Hitachi Zosen Inova (HZI) är världsledande inom energi från avfall (EfW) och förnybar gasteknik, och verkar som en del av Hitachi Zosen Corporation Group. HZI är en leverantör/entreprenör inom teknik, upphandling och byggnation (EPC) som levererar kompletta nyckelfärdiga anläggningar och systemlösningar för termisk och biologisk avfallshantering. HZI utvecklar också projekt och äger och driver motsvarande anläggningar. Deras lösningar baseras på effektiv och miljövänlig teknik, grundliga tester, flexibilitet i förhållande till användarkraven och täcker hela anläggningslivscykeln. Företagets kunder sträcker sig från erfarna avfallshanteringsföretag till kommande partners på nya marknader över hela världen. HZI’s innovativa och pålitliga lösningar för avfalls- och rökgasbehandling har varit en del av över 600 referensprojekt som levererats sedan 1933. Efter Högbytorp, norr om Stockholm, blir Jönköping redan HZI’s andra Kompogas®-anläggning i Sverige. För att läsa mer om HZI, besök www.hz-inova.com.

Läs mer på Jönköpings kommuns hemsida samt HZI’s hemsida

Kommentarer inaktiverade.