Integritetspolicy JES & Partners AB

Integritetspolicy JES & Partners AB

Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om hur dina personuppgifter samlas in, hanteras och lagras internt på JES samt för att upplysa dig om dina rättigheter kring vår hantering av personliga identifierbara uppgifter.

Personuppgifter

Med personuppgifter menas alla sådan slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Detta kan vara allt från namn, e-postadress och personnummer till kontaktuppgifter som telefonnummer.

 Användning av information

Den information som vi samlar in från dig kan användas för att exempelvis

  • Kunna kontakta dig via e-post
  • Matcha kandidat mot tjänst
  • Matcha konsulter mot uppdrag internt och externt
  • Skicka ut nyhetsbrev
  • Skicka ut förfrågningar till våra nätverkskonsulter
  • Tillhandahålla passande annonser
  • Förbättra vår hemsida
  • Kunna kommunicera med dig vid olika angelägenheter

Den slags information som vi främst samlar in och lagrar om dig kan vara sådant som namn, e-postadress, ålder, telefonnummer, geografisk position, utbildning, kompetenser, sysselsättning i dagsläget m.m.

Säkerhet

Vi på JES är de enda som har tillgång till den information som samlas in och sparas om dig, och vi värnar om hög säkerhet kring dina personliga uppgifter. Den personliga identifierbara information som finns sparad om dig är bara sparad i JES syfte, den kommer alltså inte att säljas, överföras, utbytas eller delas vidare till någon annan person eller något annat företag. Skulle detta ske är det först efter vi fått ditt samtycke. Dina uppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt, alltså enbart under tiden vi har användning för dina personliga uppgifter. Därefter kommer de att tas bort från våra system. Dina personuppgifter kommer inte heller att lagras på fler ställen än vad som krävs för ändamålen.

Utlämnande till tredje part

Som skrivet ovan lämnar vi inte ut personlig identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som på något vis hjälper oss på JES med hantering av information, vid inlämnande av anbud eller liknande fall. Detta med kravet att tredje part godkänner att informationen ska hållas konfidentiell.

Informationsskydd

Vi vidtar ett flertal olika säkerhetsåtgärder för att din personliga information ska vara skyddad. Endast medarbetare internt på JES har tillgång till dessa uppgifter, alltså inte konsulter i uppdrag, nätverkskonsulter eller underleverantörer. Den plattformen som används för att spara personligt identifierbar information lagras i en säker miljö, på ett moln där endast utvalda av de anställda på JES har åtkomst.

Nätverket & intresseanmälningar

Har du vid något tillfälle skickat en intresseanmälan till oss, med ditt CV, personliga brev eller motsvarade, kommer dessa uppgifter att lagras inför kommande behov. Är du konsult som ingått i vårt konsultnätverk lagras också dina personuppgifter i vår databas för samtliga nätverkskonsulter. Denna databas är ej åtkomlig för nätverkskonsulterna, utan enbart behöriga som arbetar på JES. Vid önskemål kan dessa personliga uppgifter naturligtvis raderas, på den enskilde individens skriftliga begäran.

Avsluta prenumeration/ ta bort information

Den e-postadress som vi fått tillgång till via dig använder vi för att skicka information och uppdateringar som angår JES organisation, enskilda uppdrag, nyhetsbrev, allmän information m.m. Om du inte vill ta emot sådana här utskick kan du avsluta prenumerationen längst ner i det mottagna e-postmeddelandet. Vill du att samtliga uppgifter som finns lagrade om dig ska tas bort, kontaktar du oss på info@jesab.com.

Samtycke

Genom att ha gått med i vårt konsultnätverk, verka som underleverantör, partner, kund eller liknande godkänner du vår integritetspolicy.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss på info@jesab.com.

Kommentarer inaktiverade.