Framgångsrikt uppdrag med HZI AG och Jönköpings Energi AB klart

Efter ett välplanerat projekt över en längre period, klappar vi oss själva på axeln när uppdraget med viktiga samhällsintressenter, bland annat, Jönköpings Energi, Hitachi Zosen Inova AG och inte minst Jönköpings kommun och Region Jönköpings Län når sitt slut.

JES & Partners har faciliterat och varit den katalysator som vi strävar efter att vara i stora samhällsprojekt, något som blev tydligt när Jönköping Energi Biogas AB från och med första februari fick nya ägare. Jönköping Energi AB sålde då sin biogasverksamhet till den schweiziska koncernen Hitatchi Zosen Inova (HZI) med huvudägaren Hitachi Corporation i Japan.
I och med ägarskiftet bytte Jönköping Energi Biogas AB namn till HZI Biogas Operations AB. För att säkerställa fortlevnaden och utvecklingen av en regional biogasanläggning i Jönköping, har JES & Partners hanterat frågor och utmaningar som krävt sin lösning i gränssnitten mellan privat internationell företagskoncern, offentligt ägda bolag och kommun. Arbetet har bland annat inneburit framtagandet beslutsunderlag, marknads- och ekonomiska analyser, kontakter med intressenter, klimatklivsansökningar mm.
Uppdraget har varit helt i linje med vår värdegrund och inriktning i att verka som katalysator för positiv förändring inom hela värdekedjor, i detta fall från avfall till fossilfria lösningar för bla transporter.

Kort historik om projektet
JES & Partners påbörjade denna resa 2014 när vi fick i uppdrag av Jönköpings Energi AB (JEAB) att ta fram en strategi för att vända Jönköping Energi Biogas AB från röda siffror till svarta. JES & Partners arbetade fram en strategi för ”Ekonomi i balans 2020” och fick sedermera i uppdrag av JEAB att implementera strategin i verksamheten. Trots förbättrade ekonomiska såväl som produktionsmässiga resultat årligen valde ägarna, Jönköpings kommun att antingen avyttra biogasverksamheten eller att lägga ner verksamheten.
JES & Partners var delaktiga i processen att finna lämpliga kandidater för att förvärva biogasanläggningen och vidareutveckla samt investera i verksamheten. Hitatchi Zosen Inova AG (HZI) var en av sex intressenter som presenterades och som sedermera valdes som bästa förvärvskandidat. I april 2018 blev det klart att HZI skulle få förvärva och ta över den befintliga biogasanläggningen i Jönköping samt beslutades att de skulle investera i en helt ny och större anläggning. JES & Partners fick i uppdrag av HZI att säkerställa de förutsättningar som krävdes för att få ägarskiftet till stånd och för att kunna bygga den nya anläggningen.

2018, två år innan utsatt tid uppnådde JEBIO målet om en ekonomi i balans. Den 1 februari 2019 tog HZI genom JES & Partners över den operationella driften av den befintliga biogasanläggningen och under våren 2019, stärkt av miljötillstånd, bygglov och klimatklivsbidrag på över 120 miljoner har byggandet av den nya biogasanläggningen på Hult påbörjats. Den nya anläggningen väntas stå färdig 2020.

Ett stort antal timmar och många JES-konsulter har varit engagerade i uppdraget som nu nått sitt slut. Stärkta ytterligare av omfattande erfarenheter av biogasproduktion och hela dess värdekedja, med djupa insikter i avfalls och energi-branschen, blickar vi framåt mot nya spännande möjligheter och utmaningar.
Vill du läsa mer om…

När HZI Biogas Operations fick klimatinvesteringsstöd – klicka här.
Den nya biogasanläggningen i Jönköping – klicka här

Hitatchi Zosen Inova 
Besök deras hemsida här 

Jönköpings Energi AB
Besök deras hemsida här 

Kommentarer inaktiverade.