JES konsultnätverk

jes_konsult

Verkar du idag som konsult och har kompetens inom JES tjänsteområden?
Har du relevant utbildning och erfarenhet?
Delar du våra visioner och värderingar?
Då kanske JES Konsultnätverk är något för dig!

NätverkJES Nätverk består av fristående managementkonsulter med gedigen management- och specialistkompetens. Nätverket är uppdelat i två nivåer, ett inre och ett yttre nätverk. Vilken nivå som passar just dig bäst beror på bland annat din arbetssituation, dina personliga mål samt JES kompetensbehov.

JES Yttre nätverk

Vårt yttre nätverk passar dig som är fristående konsult och söker nya kontaktytor med möjlighet att skapa gemensamma affärer.

Som konsult i JES yttre nätverk får du tillgång till JES kontaktnät och möjlighet till samarbete i uppdrag om kompetensmatchning uppstår. Detta sker i form av resursförstärkning inom våra kompetensområden och konsulten arbetar under eget varumärke. Konsulterna i det yttre nätverket får ta del av regelbunden information samt inbjudan till nätverksträffar som genomförs i syfte att utvecklas, lära känna varandra samt att undersöka gemensamma affärsmöjligheter.

JES Inre nätverk

Vårt inre nätverk passar dig som är fristående konsult och vill ingå i ett större sammanhang och söker ett nära samarbete med JES.

Konsulterna i det inre nätverket är utvalda utifrån övertygelsen att de både kompletterar och stärker JES kompetensområden samt möjliggör nya och intressanta affärer. Konsulterna i det inre nätverk arbetar som JES-konsulter sida vid sida med anställda inom JES och genomför managementuppdrag under JES-varumärke. Vi arbetar aktivt för att matcha konsulterna i det inre nätverket mot nya och existerande uppdrag vilket skapar en plattform för nya affärsmöjligheter. Konsulterna i det inre nätverket får ta del av regelbunden information samt inbjudan till nätverksträffar som anordnas av JES i syfte att ”teambuilda”, fortbilda och skapa gemensamma affärer.

Vi vill bli fler!

Vi har glädjande nog ett stort förtroende från våra kunder och stor efterfrågan på våra tjänster och söker därför fler konsulter med management- och specialistkompetens till såväl ”inre nätverk” som vårt ”yttre nätverk”.

Om du är intresserad av att gå med i något av JES konsultnätverk eller bara är nyfiken och vill veta mer, kontakta oss så berättar vi mer!

info@jesab.com, +46(0)708 30 16 60

Kommentarer inaktiverade.