Det är inte alltid lätt att välja rätt väg. JES kan du vända dig till både i kris och i framgång, vare sig du vill vända en nedåtgående trend eller förbättra en redan framgångsrik organisation. Vi vill att du ska ta dig i mål, höja händerna och utbrista "JES!".
Strategi & Vision
 
Strategi & Vision

Genom strategiarbetet hjälper JES företag, organisationer och myndigheter att ta fram visioner och mål, anpassade efter verksamhetens unika förutsättningar och krav. Målstyrning efter ägarkrav eller ändrad lagstiftning är ofta grund till att finna strategiska lösningar och nya möjligheter ... Läs mer

Organisation & Effektivisering
 
Organisation & Effektivisering

Ta hjälp av JES kvalificerade konsulter för att strukturera, effektivisera och implementera en anpassad organisation för att nå era mål och vision. Vi har lång erfarenhet och goda resultat i att skapa förutsättningar för effektiva organisationer. ... Läs mer

Verksamhets- & Ledningssystem
 
Verksamhets- & Ledningssystem

JES är experter på att implementera och säkerställa anpassade ledningssystem. Det gör vi tillsammans med våra kunder efter noggrann verksamhetsanalys och en kundgemensam målbild för vad ledningssystemet ska leverera ... Läs mer