Strategi & Vision

Utan en vision kan det vara svårt att veta vart organisationen är på väg. Alla beslut och handlingar inom organisationen kan därför lätt bli osammanhängande och spretiga. Det leder till en ineffektiv verksamhet som presterar sämre än idealet. Utan att veta vart organisationen är på väg blir det svårt att veta vilken strategi man ska använda för att ta sig dit. Strategi och vision behöver därför vävas samman med hjälp av exempelvis styrmodeller för att skapa väl fungerande strukturer som genererar att organisationer kan nå uppsatta mål.

projektmål

Hur kan JES hjälpa dig?

JES erbjuder tjänster inom Strategi & Vision som rör allt mellan kundens visionsarbete till komplett implementering av insatser för mätbara resultat och måluppfyllelse. I Visions- och Strategiarbeten frigörs många tankar och idéer om nuläget och framtiden, JES tydliggör dessa och katalyserar hela strategi- och målstyrningsprocessen genom våra managementtjänster. Genom att arbeta med våra kunders abstrakta målbilder om framtiden skapar vi en visuell gemensam och kommunicerbar vision som utgör grunden för det fortsatta arbetet med att skapa mått och målvärden till individnivå. Vi hjälper kunder till framgång genom att förankra detta i det operativa arbetet.

För framgångsrikt strategi- och visionsarbete erbjuder JES tjänster inom följande områden
Balanserad styrning
Corporate performance managementCPO

Processkartläggning och Processutveckling
Strategisk rådgivning

Lönsamhet och prissättning

 

 

 

 

 

Mål och visionsarbeteAnalysarbete

Hör gärna av dig till oss här så kan vi berätta mer!

 

Kommentarer inaktiverade.