Resultatorienterat Ledarskap

Utveckla ditt ledarskap med JES!

Att förstå teorin bakom ledarskap är förhållandevis enkelt, men att utföra ledarskap är något helt annat. Nyckeln är träning. Därför har JES tagit fram ett utbildningskoncept för resultatorienterat ledarskap med fokus på övningar, gemensam reflektion och praktiskt utförande.

Innehåll

Utbildningen är fördelad på fyra heldagar där deltagarna möjlighet att utveckla det egna ledarskapet ur olika perspektiv genom att varva teori med praktisk tillämpning. Innehållet bygger på forskningsbaserade modeller och ger dig verktygen du behöver för att kunna träna ditt eget ledarskap.

Nedan följer exempel på de områden som tas upp under de olika dagarna.

Dag 1

MBTI (Myers–Briggs Type Indicator), egen ledarskapsanalys, kommunikations- och beslutsstil, ledarskapsmodeller, ledarskapets riktningar; att leda överordnade/kollegor/medarbetare, resultatorienterat ledarskap, lära sig att träna ledarskap, hinder för utveckling

Dag 2

Personligt ledarskap, Ledarskapstrappan – att ta sin position och förtjäna andras förtroende, hinder och begränsningar i vårt ledarskap, analysverktyg, ledaregenskaper, resultatorientering

Dag 3

Kommunikation och felkällor i kommunikation, ledarskapets attityder, kommunikationstekniker och feedback, problemhantering, träna ditt eget ledarskap, Gruppdynamik; leda och utveckla grupper.

Dag 4

System och struktur (det systemiska perspektivet), matrisens ledarskap, strategi och strategiska mål, verksamhetsstyrning, ineffektivt vs effektivt ledarskap, resultatorientering, ADKAR-modellen, tvärfunktionellt ledarskap

Mål med utbildningen

Efter genomförd utbildning ska varje deltagare:

  • Ha specifika kunskaper och insikter kring ditt ledarskap, din och andras personligheter
  • Ha större förståelse för ledarskap; dess funktion kopplat till plats i organisationen
  • Ha konkreta verktyg för att skapa resultat genom att leda, fördela och följa upp samt utveckla verksamhet, individer och grupper
  • Vara trygg i ett resultatorienterat ledarskap

Anpassad utbildning

Ett alternativ till fyradagarsutbildningen är att lägga upp en utbildning anpassad efter era specifika behov. Ett anpassat utbildningsupplägg startas med en uppstartsworkshop där JES tillsammans med en urvalsgrupp från ert företag hjälps åt att formulera mål, önskemål, och specifikt utbildningsbehov. Utbildningen läggs sedan upp utefter vad man kommit fram till under workshopen.

Vill du boka en fyradagarsutbildning eller är intresserad av ett anpassat utbildningsupplägg? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kommentarer inaktiverade.